CPL - Chalmers Publication Library

Wavefield - Ett datorprogran för simulering av vågfält

Författare och institution:
Henriette Melin (Institutionen för vattenbyggnad); Lars Bergdahl (Institutionen för vattenbyggnad)
Serie:
Rapport - Gruppen för vågenergiforskning, [Chalmers tekniska högskola]. GR, ISSN 0280-5987; nr 1985:67
Antal sidor:
59
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1985
Språk:
svenska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Vattenteknik
Postens nummer:
167172
Posten skapad:
2012-12-06 12:59
Posten ändrad:
2013-02-13 15:37

Visa i Endnote-format