CPL - Chalmers Publication Library

Evaluation of a New Method for Measuring Platelet Function in Cardiac Surgery Patients

Författare och institution:
Therese Klang (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi)
Publikationstyp:
Examensarbete på avancerad nivå
Program:
Masterarbete ()
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi
Chalmers styrkeområden:
Livsvetenskaper
Postens nummer:
167170
Posten skapad:
2012-12-06 12:46
Posten ändrad:
2013-04-04 09:59

Visa i Endnote-format