CPL - Chalmers Publication Library

E-handel med komplikationer

Författare och institution:
Per Olof Arnäs (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Publicerad i:
E-handelsbloggen,
Publikationstyp:
Artikel, övrig populärvetenskap
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Transportteknik och logistik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Chalmers styrkeområden:
Transport
Postens nummer:
167163
Posten skapad:
2012-12-06 10:35

Visa i Endnote-format