CPL - Chalmers Publication Library

Transportekvationen [onepager]

Författare och institution:
Per Olof Arnäs (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Publicerad i:
Logistikfokus,
Publikationstyp:
Artikel, övrig populärvetenskap
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Transportteknik och logistik
Chalmers styrkeområden:
Transport
Lärande och undervisning:
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
167162
Posten skapad:
2012-12-06 10:31

Visa i Endnote-format