CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ekosystem eller ekokammare – är vi redo att ta IT ut ur bubblan?

Per Olof Arnäs (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Svensk Åkeritidning (1404-1022). 11-2012, p. 19. (2012)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-06. Senast ändrad 2015-03-06.
CPL Pubid: 167161

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Informationsteknologi
Transportteknik och logistik

Chalmers infrastruktur