CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation of a highly elastic structure interacting with a two-phase flow

Erik Svenning ; Andreas Mark ; Fredrik Edelvik (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Proc. from the 17th European Conference on Mathematics for Industry (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-06. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 167150

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Produktion
Numerisk analys
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur