CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimization of Robotized Sealing Stations in Paint Shops by > Process Simulation and Automatic Path Planning

Andreas Mark ; Robert Bohlin ; Daniel Segerdahl ; Fredrik Edelvik (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Johan S Carlson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Proc. from the 5th International Swedish Production Symposium SPS12 p. 487-496. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-06. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 167144

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Produktion
Numerisk analys

Chalmers infrastruktur