CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energy Harvesting Wheel Speed Sensor for Anti-lock Braking

Dhasarathy Parthasarathy (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Roy Johansson ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
16 Nov IEEE ROSE 2012, Magdeburg, Germany (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-06.
CPL Pubid: 167139

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Produktion
Transport
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Data- och informationsvetenskap
Fysik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur