CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evolution and variability of water vapour in the tropical tropopause and lower stratosphere region derived from satellite measurements

Joachim Urban (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering) ; Donal P. Murtagh (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering) ; G. Stiller ; K.A. Walker
Proc. ESA Atmospheric Science Conference: Advances in Atmospheric Science and Applications, 18-22 June 2012, Bruges, Belgium (1609-042X). Vol. ESA-SP-708 (2012),
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2012-12-05. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 167124

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering (2010-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Geovetenskap och miljövetenskap
Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur