CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Denitrification and polar stratospheric cloud formation during the Arctic winter 2009/2010 and 2010/2011 in comparison

F. Khosrawi ; Joachim Urban (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering) ; M.C. Pitts ; P. Voelger ; P. Achtert ; M.L. Santee ; G.L. Manney ; Donal P. Murtagh (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering)
Proc. ESA Atmospheric Science Conference: Advances in Atmospheric Science and Applications, 18-22 June 2012, Bruges, Belgium (1609-042X). Vol. ESA-SP-708 (2012),
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2012-12-05. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 167123

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering (2010-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Geovetenskap och miljövetenskap
Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur