CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multidimensional Turbulence Spectra-Statistical Analysis of Turbulent Vortices

Farideh Ghasempour (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Ronnie Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Bengt Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik)
Ninth International Conference on CFD in the Minerals and Process Industries (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-12-05. Senast ändrad 2012-12-18.
CPL Pubid: 167113

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Analysis of Turbulent Flows-From Chaos to Structure