CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The influence of contact modelling on simulated wheel/rail interaction due to wheel flats

Astrid Pieringer (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Wolfgang Kropp (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Jens C. O. Nielsen (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Proceedings of the 9th International Conference on Contact Mechanics and Wear of Rail/Wheel Systems (CM2012), Chengdu, China, August 27-30, 2012 p. 406-415. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: wheelflat, wheel/rail interaction, Non-Hertzian contact, Hertzian contact, time-domain modellingDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-04. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 167068

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Teknisk mekanik
Akustik

Chalmers infrastruktur