CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Eyes Wide Shut? Loyality and Practical Morality in Engineering Education

Martine Buser (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Christian Koch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Engineering, Development and Philosophy p. 253-269. (2012)
[Kapitel]


Denna post skapades 2012-12-04. Senast ändrad 2015-03-06.
CPL Pubid: 167039

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Filosofi, etik och religion

Chalmers infrastruktur