CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The emerging funding gap for the European Energy Sector - Will the financial sector deliver?

Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Robin Jacobsson
Environmental Innovation and Societal Transitions (2210-4224). Vol. 2012 (2012), 5, p. 49-59.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Europe, Financial sector, Funding gap, Renewable EnergyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-03. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 167009

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur