CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improving Crashworthiness

Per Hogström (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design)
The Swedish Club Triton Vol. 2012 (2012), 3, p. 6-7.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-03.
CPL Pubid: 166989

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design (2012-2014)

Ämnesområden

Produktion
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur