CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Satellite Sensors Measuring Atmospheric Water Vapour

Joachim Urban (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering)
in Monitoring Atmospheric Water Vapour Vol. 10 (2013), p. 175-214.
[Kapitel]

ISSI Scientific Report Series, volume 10, editor Niklaus K\"ampfer, publisher Springer, New YorkDenna post skapades 2012-11-30. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 166978

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering (2010-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Geovetenskap och miljövetenskap
Klimatforskning
Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur