CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards Artificial Photosynthesis of CO2-Neutral Fuel: Homogenous Catalysis of CO2-Selective Reduction to Methanol Initiated by Visible-Light-Driven Multi-Electron Collector

Yong Na (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Per Lincoln (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Johan Johansson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Chemcatchem (1867-3880). Vol. 4 (2012), 11, p. 1746-1750.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: CO2 reduction, cobalt, electron transfer, homogeneous catalysis, quinones, ruthenium, carbon-dioxide, co2, photoreduction, hydrocarbons, conversion, complexes, ligandDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-29. Senast ändrad 2016-08-19.
CPL Pubid: 166928

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Nanovetenskap och nanoteknik
Kemi

Chalmers infrastruktur