CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Diversity Gains in Random Line-Of-Sight and Rich Isotropic Multipath Environment

Jan Carlsson (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Ulf Carlberg ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
2012 Loughborough Antennas & Propagation Conference (LAPC), Lough-borough, England, 12-13 Nov., 2012 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Antenna diversity gain for theoretical as well as measured antennas is studied in two extreme environments, the rich isotropic multipath environment (RIMP) and the random line-of-sight environment. The RIMP diversity gain was previously defined based on improved fading performance, here we equivalently consider it as a metric for the cumulative improvement of the 1% worst users randomly distributed in the RIMP environment. Similarly, we consider the diversity gain in the random line-of-sight environment to be the performance improvement of the 1% of the users which receives the weakest signal relative to a theoretical Rayleigh distribution of the signal levels among the users. The random line-of-sight environment is regarded as being caused by the statistics of an ensemble of users (or terminals) with arbitrary 3D orientations.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-29. Senast ändrad 2016-03-08.
CPL Pubid: 166926

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur