CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of extrusion coating conditions on structure and tensile properties of polyethylenes

Nils Toft (Institutionen för materialteknik) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för materialteknik)
International Journal of Polymeric Materials Vol. 53 (2004), 9, p. 809-828.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: elongational viscosity, extrusion coating, low density polyethylene, mechanical properties, metallocene, orientation, water vapor transmissionDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 1668

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för materialteknik (2001-2004)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur