CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Infiltration/Inflow in Separate Sewer Systems - Some Aspects on Sources and a Methodology for Localization and Quantification of Infiltration into Sanitary Sewers caused by Leaking Storm Sewers

Hans Bäckman (Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1985.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2012-11-28. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 166799

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik (1955-2000)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 530