CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Flocculation Efficiency in Water Treatment

Claes Hernebring (Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik)
Gothenburg : Chalmers University of Technology, 1981. ISBN: 91-7032-043-8.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2012-11-28. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 166797

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik (1955-2000)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Dissertation - Chalmers University of Technology, Department of Sanitary Engineering Dissertation / 4


Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 384