CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Barrier-Type Breakwaters - Transmission, Reflection and Forces

Mickey Johansson (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1989.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2012-11-28. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 166784

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series A 19


Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 703