CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bedload Transport in Storm Sewers. Stream Traction in Pipe Channels.

Gustavo Perrusquia (Institutionen för vattenbyggnad)
Gothenburg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 991-297823-4.- 78 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: hydrologyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-28. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 166779

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 1991-10-11
Opponent: Prof. Pavel Novak, Newcastle University, UK

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 811


Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series A 22