CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How Design relates to Waste : A Categorization of Concrete Examples

Maria Isabel Ordonez (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors ; Mistra Urban Futures) ; Ulrike Rahe (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors ; Mistra Urban Futures)
Proceedings of the 17th International Conference Sustainable Innovation 2012, Bonn, Germany, October 29 – 30 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-28. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 166772

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)
Mistra Urban FuturesMistra Urban Futures (GU)

Ämnesområden

Produktion
Hållbar utveckling
Produktionsteknik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Turning waste into resources: Rethinking the way we discard things