CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Produktivitetsförbättra med innovationer - organisera för högre processivitet och kapacitetsutnyttjande

Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Bygginnovationers förutsättningar och effekter (ed. Jan Bröchner), Vinnova Rapport, VR 2012:09 p. 64-71. (2012)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-27.
CPL Pubid: 166715

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Produktion
Byggproduktion
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur