CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kommer det byggpatent ur samverkan mellan högskolor och företag?

Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Bygginnovationers förutsättningar och effekter, red J Bröchner. VINNOVA Rapport VR 2012:09. Stockholm p. 72-79. (2012)
[Kapitel]

Nyckelord: patent, innovation, byggDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-27. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 166707

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Samhällsbyggnadsteknik
Immaterialrätt

Chalmers infrastruktur