CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Roles of a Food Logistics Centre - a perspective of seafood producers

Kristina Liljestrand (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Arni Halldorsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Proceedings of 4th World Conference on Production & Operations Management: (1-5 July in Amsterdam) (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-27. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 166706

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Transportteknik och logistik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Efficient food logistics to reduce the climate impact of transportation: A shipper’s perspective