CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using a transport portfolio framework to reduce the carbon footprin

Kristina Liljestrand (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Martin Christopher ; Dan Andersson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Proceedings of LRN (5-7 September at Cranfield University) (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-27. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 166705

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Transportteknik och logistik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Efficient food logistics to reduce the climate impact of transportation: A shipper’s perspective