CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bygginnovationers förutsättningar och effekter

Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
(2012)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: bygg, innovationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-27.
CPL Pubid: 166693

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Samhällsbyggnadsteknik
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur