CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Application of Exploratory Data Analysis in Healthcare: the case of warfarin initiation phase in a Swedish hospital

Hendry Raharjo (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Baris Tekin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Jingren Chang (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
Proceedings of IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management 2012, Hong Kong, December 10-13, 2012 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-26. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 166624

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Statistik, data- och systemvetenskap
Medicinteknik

Chalmers infrastruktur