CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

R&D, Corporate Growth and Diversification

Ove Granstrand (Institutionen för industriell organisation)
: External organization, 1978.
[Rapport]

Nyckelord: R&D, Corporate Growth, DiversificationDenna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 16661

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation (1962-1988)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur