CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coordination of Multinational R&D

Ove Granstrand (Institutionen för industriell organisation) ; Ingemar Fernlund
Coordination of Multinational R&D Vol. 9 (1978), 1, p. 1-7.
[Artikel, övrig]

Nyckelord: Multinational R&DDenna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 16659

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation (1962-1988)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur