CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coordination of Multinational R&D

Ove Granstrand (Institutionen för industriell organisation)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1978.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 16658

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation (1962-1988)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

CIM-report - Department of Industrial Dynamics, Chalmers University of Technology