CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bevare oss för det brittiska utvärderingseländet

Gustaf Arrhenius ; Per Dannefjord ; Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Mattias Marklund ; Ann-Marie Pendrill
Universitetsläraren (0282-4973). Vol. 2012 (2012), 18 dec,
[Artikel, övrig]

SVENSKA universitetsledningar tenderar numera att prioritera lärosätets intäkter högre än allt annat, inklusive klassiska akademiska ideal som bildning och fri forskning. Därför fruktar vi att ett genomförande av Jan Björklunds planer kommer att leda till samma slags vansinne i Sverige som vi nu ser i Storbritannien.

Nyckelord: ForskningsutvärderingDenna post skapades 2012-11-25. Senast ändrad 2016-10-11.
CPL Pubid: 166572

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)
Institutionen för fysik (GU) (GU)

Ämnesområden

Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur