CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coordination polymers, metal-organic frameworks and the need for terminology guidelines

S. R. Batten ; N. R. Champness ; X. M. Chen ; J. Garcia-Martinez ; S. Kitagawa ; Lars Öhrström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; M. O'Keeffe ; M. P. Suh ; J. Reedijk
Crystengcomm (1466-8033). Vol. 14 (2012), 9, p. 3001-3004.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Coordination polymers (CPs) and metal–organic frameworks (MOFs) are among the most prolific research areas of inorganic chemistry and crystal engineering in the last 15 years, and yet it still seems that consensus is lacking about what they really are, or are not.

Nyckelord: metal-organic framework, MOF, coordination polymer, IUPACDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-23. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 166535

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Kemi
Materialkemi
Oorganisk kemi
Koordinationskemi
Materialteknik
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur