CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of an advanced frontal dummy thorax demonstrator

P. Lemmen ; B. Been ; J. Carroll ; D. Hynd ; Johan Davidsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; E. Song ; E. Lecuyer
2012 IRCOBI Conference Proceedings - International Research Council on the Biomechanics of Injury, Dublin:12 September through14 September 2012 IRC-12-87, p. 828-842. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-22. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 166496

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Ämnesområden

Transport
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur