CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vehicle related influence of post-car impact pedestrian kinematics on secondary impact

Michael Hamacher ; Lutz Eckstein ; Ruth Paas (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
2012 IRCOBI Conference Proceedings - International Research Council on the Biomechanics of Injury, Dublin:12 September through14 September 2012 p. 717-729. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-11-22. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 166486

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Maskinteknik

Chalmers infrastruktur