CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of Partially Averaged Navier–Stokes and Large-Eddy Simulations of the Flow Around a Cuboid Influenced by Crosswind

Sinisa Krajnovic (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Per Ringqvist (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Branislav Basara (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Journal of Fluids Engineering (0021-9223). Vol. 134 (2012), 101202,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The paper presents a partially averaged Navier–Stokes (PANS) simulation of the flow around a cuboid influenced by crosswind. The results of the PANS prediction are validated against experimental data and results of a large-eddy simulation (LES) made using the same numerical conditions as PANS. The PANS shows good agreement with the experimental data. The prediction of PANS was found to be better than that of the LES in flow regions where simulations suffered from poor near-wall resolution.

Nyckelord: Partially Averaged Navier Stokes, bluff body, train, LES, PANS, crosswindDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-22. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 166481

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur