CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design implications for improving an anthropomorphic test device based on human body simulations

Karin Brolin (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Manuel Mendoza-Vazquez (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; E. Song ; Erwan Lecuyer ; Johan Davidsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum )
2012 IRCOBI Conference Proceedings - International Research Council on the Biomechanics of Injury, Dublin:12 September through14 September 2012 IRC-12-88, p. 843-855. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-22. Senast ändrad 2016-02-02.
CPL Pubid: 166480

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Thoracic injuries in frontal car crashes: risk assessment using a finite element human body model