CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Clothing systems in operating rooms-a comparative study.

Bengt Ljungqvist (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Berit Reinmüller (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Jan Gustén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Johan Nordenadler
International Symposium on Contamination Control (ICCCS), Zürich, Schweiz, september 2012 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-22. Senast ändrad 2012-12-20.
CPL Pubid: 166462

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur