CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of Child Pedestrian Models and Evaluation with Reconstruction of Car-Child Pedestrian Accidents

Xuejun Liu (Institutionen för maskin- och fordonssystem) ; Jikuang Yang (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Int. IRCOBI Conference on the Biomechanics of Impacts, Isle of Man, UK p. 103-113. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-21. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 166456

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonssystem (2001-2004)
Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Transport
Teknisk mekanik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur