CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydrodynamic Mechanisms Controlling Cavitation Erosion

Göran Bark (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
Proceedings of 29th Symposium of Naval Hydrodynamics, Gothenburg, Sweden, 26-31 August, 2012 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

In this paper we consider development of cavitation erosion having its origin in sheet cavitation. The discussion includes generation of cloud cavitation from sheet cavitation and how a cloud collapse can be enhanced by energy cascading from the collapse of a glassy sheet cavity into the collapse of a cloud. A decomposition of the cavitation process into crucial parts results in formulation of a conceptual model for description and analysis of the generation of erosion by mixed glassy and cloud cavitation.

Nyckelord: Sheet and cloud cavitation, cavitation erosionDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-20. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 166407

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur