CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Laser-induced photoconductivity of ferromagnetic semiconductors

Magnus Karlsteen (forskargrupp för fysikalisk elektronik och fotonik) ; Magnus Willander (forskargrupp för fysikalisk elektronik och fotonik) ; Olexander Semchuk ; R Bila
Semicond.Phys.,Quant.Electronics & Optoelectronics Vol. 7 (2004), 1, p. 26-30.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 1664

 

Institutioner (Chalmers)

forskargrupp för fysikalisk elektronik och fotonik (1997-2004)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur