CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measuring the environmental impact of products

Att mäta produkters miljöbelastning

Maria Erixon (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Raul Carlson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Ann-Christin Pålsson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
Göteborg : External organization, 2003.
[Rapport]

Swedish Environmental Protection Agency, Report 5340; Naturvårdsverket, Rapport 5269 (Swedish version)Denna post skapades 2006-02-01.
CPL Pubid: 16636