CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hus som historisk handling

Sten Gromark (Sektionen för arkitektur) ; Fredrik Nilsson (Sektionen för arkitektur)
Göteborgs-Posten (1103-9345). 21 februari, (1996)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-19. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 166321

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Building Futures
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Arkitekturteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur