CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Consumption of human resources in construction projects: a value adding perspective

Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Fredrik Christiansen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Proceedings of the Joint CIB International Conference: Management of Construction: Research to Practice, 26-29 June 2012, Montreal, Canada (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-17.
CPL Pubid: 166307