CPL - Chalmers Publication Library

Consumption of human resources in construction projects: a value adding perspective

Författare och institution:
Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management); Fredrik Christiansen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Publicerad i:
Proceedings of the Joint CIB International Conference: Management of Construction: Research to Practice, 26-29 June 2012, Montreal, Canada,
ISBN:
978-2-9813355-1-7
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Byggproduktion
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Annan samhällsbyggnadsteknik
Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad
Produktion
Postens nummer:
166307
Posten skapad:
2012-11-17 15:38

Visa i Endnote-format