CPL - Chalmers Publication Library

Designing a pull oriented material planning system - human, technical and organizational considerations

Författare och institution:
Sara Algestam (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport); Carl Wänström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport); Lars Medbo (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Publicerad i:
Proceedings of the 19th International EurOMA Conference, Amsterdam, July 2012,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
The purpose of this paper is to explain what aspects are taken into consideration when designing a pull-oriented material planning system. An analytical framework is built with a base in the sociotechnical systems design literature, taking a human, technical and organizational perspective. Case study methodology is used to understand what aspects are taken into consideration during the design process at a company and the findings are matched with the analytical framework. The study shows the connections between the human, technical and organization aspect, giving a better understanding of what to take into consideration when designing a pull-oriented material planning system.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Annan maskinteknik ->
Industriell organisation, administration och ekonomi
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Annan maskinteknik ->
Övrig industriell teknik och ekonomi
Nyckelord:
Material planning, pull system, sociotechnical systems design
Chalmers styrkeområden:
Produktion
Transport
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Postens nummer:
166301
Posten skapad:
2012-11-17 11:12

Visa i Endnote-format