CPL - Chalmers Publication Library

Implementation of Lean in SME, experiences from a Swedish national program

Författare och institution:
Lars Medbo (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport); Dan Carlsson (-); Björn Stenvall (-); Clas Mellby (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
Publicerad i:
Proceedings of 1st International Scientific Conference on Lean Technologies: Lean Tech 12, September 13-14, Novi Sad, Serbia, 1 ( 1 ) s. 1-9
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
This paper presents experiences from implementation of Lean in small and medium sized enterprises (SME). In Sweden, a national program, “The Production Leap”, to support and strengthen the production capabilities of small and medium-sized enterprises by implementing Lean production has been proceeding since 2007. The program consists of three main parts: regional seminars for inspiration, courses for education in Lean, and coaching of individual companies. Until June 2012 more than 1000 employees have participated in courses and more than 130 companies in coaching. Research institutes, regional industrial development associations, universities, unions, employers’ organisations and companies have co-operated in the development and operation of the program. The program has been evaluated as very successful. The aim of this paper is to describe the program and how the methodology to develop companies has evolved. Experiences from the authors’ participation in the program from the start as well as evaluations of the program and of participating companies are used in the analysis. Emphasis is on factors leading to successful development and transformation of companies. Based on questions such as: what activities, who to involve, what is progress, what in the context is important, what is generic, how to reach sustainable transformation? Examples from companies participating in the program will be presented and discussed.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi ->
Industriell teknik och ekonomi
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi ->
Industriell teknik och ekonomi ->
Arbetsvetenskap och ergonomi
Nyckelord:
Lean, change methodology, implementation, transformation, SME
Chalmers styrkeområden:
Produktion
Transport
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Lärande och undervisning:
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
166300
Posten skapad:
2012-11-17 10:55

Visa i Endnote-format