CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Crystal-like nature of acoustic excitations in glassy ethanol

Aleksandar Matic (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; C. Masciovecchio ; Dennis Engberg (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; G. Monaco ; Lars Börjesson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; S. C. Santucci ; R. Verbeni
Phys. Rev. Lett. Vol. 93 (2004), 14, p. 145502.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 1663

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur