CPL - Chalmers Publication Library

Tid för högteknologisk ekologi

Författare och institution:
Fredrik Nilsson (Sektionen för arkitektur)
Publicerad i:
Göteborgs-Posten, ( 21 november )
ISSN:
1103-9345
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
1996
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Arkitekturteknik
Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Postens nummer:
166284
Posten skapad:
2012-11-16 17:53

Visa i Endnote-format